Ви тут:  Головна Події Круглий стіл зі стейкхолдерами освітньої програми "Психологія (Практична психологія)"

Круглий стіл зі стейкхолдерами освітньої програми "Психологія (Практична психологія)"

 

03 лютого 2021 року було проведено засідання круглого столу на тему: «Становлення конкурентоздатного практичного психолога у процесі навчання: реалії і перспективи». У засіданні, яке відбулося в онлайн-режимі, взяли участь викладачі кафедр практичної психології, психології і педагогіки Факультету педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова, стейкхолдери спеціальності «Психологія» («Практична психологія»):

 

03.02.21 Стейкхолдери

 

Панок Віталій Григорович, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор УНМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України; Почупайло Віктор Миколайович, головний спеціаліст відділу інноваційного розвитку та моніторингу якості освіти управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації; Луценко Олена Володимирівна, методист методичного відділу Комунального комплексного позашкільного навчального закладу «Київський міський будинок учителя».

 

Заступник декана з виховної роботи доцент Тітяєв Володимир Миколайович передав учасникам привітальне слово декана факультету професора Олефіренка Тараса Олексійовича.

декан ФПП

 

Проблему удосконалення освітніх програм: освітньо-професійної «Практична психологія» (для ОР «Бакалавр» та ОР «Магістр» (1.4, 1.10 р.н.); освітньо-наукової «Експериментальна практична психологія» (для ОР «Магістр» (1.9 р.н.) поставив професор Панок В.Г. Він зазначив, що знання курсу «Вікова психологія» мають бути базовими для вивчення всіх фахових дисциплін. Необхідно посилити розвиток здатності оперувати категоріально-понятійним апаратом психології, розвивати здатність презентувати себе як фахівця, який спроможний надати кваліфіковану допомогу, розвивати комунікативні уміння. Почупайло В.М. підкреслив, що за результатами проходження студентами виробничих практик необхідно посилити розвиток професійних умінь   здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну, психокорекційну з використанням науково верифікованих методів та технік. Професор Марусинець М.М. підкреслила, що підґрунтям мети і завдань освітніх програм має бути стратегія розвитку НПУ імені М.Драгоманова. Професор Митник О.Я. презентував ідею створення нової ОПП «Психологія розвитку особистості». Професор Панок В.Г. зауважив, створюючи нову ОПП, необхідно чітко представляти професійну кваліфікацію, яку отримують майбутні фахівці. Вона має відповідати класифікатору професій. У результаті обговорення завідувач кафедри практичної психології Митник О.Я. зазначив, що усі зауваження і пропозиції будуть враховані для визначення напрямів оновлення названих освітньо-професійних і освітньо-наукових програм та створення нової ОПП.

 

Стейкхолдери 03.02.21

 

Луценко О.В. окреслила проблему підвищення кваліфікації саме практичних психологів системи освіти України. Доповідач зазначила, що недостатньо інформації про наявні курси, які організовані на базі державних закладів вищої освіти; пропозиції онлайн платформ тематично спрямовані переважно на педагогічних працівників взагалі, а не на практичних психологів; наявні програми (це програми переважно ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка містять теоретичний матеріал для повторення, мало практичних завдань, певних технік. Олена Володимирівна звернула увагу, що актуальними для сьогодення темами програм курсів підвищення кваліфікації для практичного психолога є такі: “Вікові особливості дітей дошкільного та шкільного віку”, “Кризові періоди розвитку: особливості навчання та виховання”, “Психологічне консультування (виключно практичний курс)”, “Діагностика розладів розвитку та поведінки”, “Робота практичного психолога з дітьми, що мають ООП, в умовах інклюзивного навчання”, “Діяльність практичного психолога в умовах дистанційного навчання”

 

На завершення Митник О.Я. запропонував викладачам створити програми за названими темами до 28.02.2021 р., дати їх на рецензію шановним стейкхолдерам. Олександр Якович подякував стейкхолдерам за слушні зауваження, поради і пропозиції.