Ви тут:  Головна Наука Аспірантура

graduates min

 

🔎  Про освітньо-наукову програму «011 Освітні, педагогічні науки» (PhD) у рубриці 👉Аспірантові 🎓  

ЗВІТ (Відомості про самооцінювання)🔍

Підготовка PhD за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

 

Перелік робочих програм для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 

№ п/п

Назва програми

Примітка

Обов’язкові навчальні дисципліни

I.

Дисципліни загальної підготовки

1.1

Філософія науки

📚Робоча програма

1.2.1

Іноземна мова (англійська)

📚Робоча програма
1.2.2

Іноземна мова (німецька)

📚Робоча програма

1.2.3

Іноземна мова (французька)

📚Робоча програма

📝Силабус

1.3

Методи планування та обробки результатів наукових досліджень

📚Робоча програма
1.4

Наукометрія та науково-організаційна діяльність

📚Робоча програма

II.

Дисципліни професійної підготовки

2.1

Загальна педагогіка та історія педагогіки

📚Робоча програма

2.2

Теорія і практика професійної освіти

📚Робоча програма

2.3

Теорія і методика виховання

📚Робоча програма

2.4

Сучасні інформаційні технології в науковій сфері

📚Робоча програма

Вибіркові навчальні дисципліни

III.

Дисципліни вільного вибору аспіранта

3.1

Стратегії особистісного розвитку

📚Робоча програма

3.2

Інноваційні технології у соціально-виховній роботі

📚Робоча програма

3.3

Управління соціально-виховними процесами

📚Робоча програма

3.4

Інтеграційні процеси в науках про освіту

📚Робоча програма

3.3

Інноваційні технології у галузі дошкільної освіти

📚Робоча програма

3.4

Психологія сучасної сім’ї

📚Робоча програма

3.5

Педагогічне проектування освітнього простору сучасних закладів дошкільної освіти

📚Робоча програма

3.6

Академічне письмо

📚Робоча програма

3.7

Критичне мислення

📚Робоча програма

3.8

Стратегії розвитку професійної освіти

📚Робоча програма

3.9

Альтернативні системи підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти

📚Робоча програма

3.10

Методологія наукових досліджень  у соціально-виховній сфері

📚Робоча програма

3.11

Тренінг особистісного зростання

📚Робоча програма

3.12

Захист інформаційних ресурсів

📚Робоча програма

3.13

Педагогіка гетерогенності та інклюзії в освіті

📚Робоча програма

3.14

Сучасні аспекти розвитку теорії навчання

📚Робоча програма
3.15

Актуальні проблеми досліджень

📚Робоча програма

3.16

Комп'ютерні технології дистанційної освіти та тестування

📚Робоча програма

3.17

Інтернаціоналізація професійної освіти

📚Робоча програма

3.18

Грантова політика, міжнародні проекти і програми розвитку професійної освіти

📚Робоча програма

3.19

Наукові основи конструювання та параметризації тестів

📚Робоча програма
3.20

Технології збирання та опрацювання результатів освітніх вимірювань

📚Робоча програма
3.22

Методика викладання та проектування освітньо-наукового процесу у вищій школі

📚Робоча програма
IV. Практика
4. Асистентська практика 📚Робоча програма

 


PhD

Підсумковий контроль знань аспірантів

за навчальними дисциплінами 2-го семестру 2020-2021 навчального року

у аспірантів 1-го, 2-го, 3-го курсів підготовки завершується  25.06. 2021 р.

 

Усім викладачам до 25.06.2021 р. слід надати до відділу аспірантури і докторантури:

✔️ заповнені Журнали обліку роботи групи аспірантів (з підписами викладачів) до відділу аспірантури і докторантури;

✔️ індивідуальні роботи (контрольні роботи) аспірантів з оцінкою та підписом викладача.

 

Відповідальні викладачі навчальних дисциплін (формою підсумкового контролю за якими є залік) мають:

1. Підраховати суму балів, отриманих кожним аспірантом упродовж семестру – за поточну успішність;

2. Заповнити у електронному файлі «Відомість обліку успішності» стовбці:

2.1 «Підсумкова оцінка з дисципліни» (виставити оцінки за усіма шкалами);

2.2 «Дата» (останнє заняття на заліковому тижні за розкладом).

3. Роздрукувати «Відомість обліку успішності» та підписати власноруч (викладач та завідувач кафедри);

 

Надати повністю заповнені «Відомості обліку успішності» за навчальними дисциплінами до відділу аспірантури і докторантури до 25.06.2021 р.

 

Аспіранти, які не будуть мати оцінки, що внесені до Відомостей обліку успішності до 25.06.2021 р., – вважатимуться такими, що мають академічні заборгованості та мають усунути зазначену заборгованість.

 

У разі наявності академічної заборгованості після аспірант буде відрахований за невиконання індивідуального плану роботи, а саме його освітньої складової.

 

Підсумкові оцінки за навчальними дисциплінами будуть відправлені кожному на корпоративну електронну адресу та можуть бути повідомлені особисто у відділі аспірантури і докторантури.

 

 

 

 

 

роззклад ПА дфн 2021 

 портфоліо аспіранта

   Аспіранти

📚 Губарєва Дар’я Вячеславівна

📚 Василенко Катерина Сергіївна

📚 Цихмейструк Оксана Миколаївна

📚 Каліманова Ольга Олександрівна

📚 Бондар Ірина Олегівна

📚 Кузьменко Ірина Анатоліївна

📚 Отченко Галина Володимирівна

📚 Кошіль Тетяна Павлівна

📚 Савлук Галина Іванівна

📚 Кос Ольга Іванівна

📚 Ян Мен’ї

📚 Сі Цзечень

📚 Цянь Кай

📚 Богомаз Оксана Юріївна

📚 Боляк Тетяна Михайлівна

📚 Бронішевська Оксана Василівна

📚 Василик Марина Сергіївна

📚 Волошенко Анна Вікторівна

📚 Гедзик Андрій Андрійович

📚 Зайончковський Олексій Олександрович

📚 Костючик Сергій Володимирович

📚 Сулима Дмитро Олександрович

📚 Шевченко Олександр Анатолійович

📚 Запольська Юлія Анатоліївна

📚 Черненко Вікторія Юріївна

📚 Усенко Валентина Анатоліївна

Випускники

📚 Розвадовська Тетяна Вікторівна

📚 Тутова Тетяна Броніславівна

📚 Шеремет Інеса Володимирівна

📚 Василенко Ірина Ігорівна

 

аспірантська практика

 

 

🔗 Програма практики для аспірантів

 

🔗 Звіт про проходження асистентської практики

 

 

 

 опублікування результатів дисертації

 

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Наказ №1220 от 23.09.2019